Teksti suurus:
A A A

Maleva 29. aastapäev

16.03.2019
Maleva pealiku major Mati Kuusvere kõne
 
President Lennart Meri on öelnud: „Julgeoleku garantiisid saavad oma riigile anda ainult tema kodanikud ise“.
Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ütles oma vabariigi aastapäeva paraadi kõnes: „Kaitseväe juhatajana julgen ma öelda, et täna kuulub Eesti Vabariik kodanike valmiduse poolest relvaga kaitsta oma riiki, maailma tippu“.
Selle parimaks näiteks nimetas ta Kaitseliitu, kus pea iga nädalavahetus liidab erinevate maailmavaadetega Eesti Vabariigi kodanikud kümnete ja sadade kaupa üheks ühiseks jõuks Eesti riigi kaitseks.
Möödunud aasta on Alutaguse malevas läinud tempokalt ja hästi. Maleva õppus „SIUG“ andis hea sisendi suurõppusele „Siil“, kus oli ilmselt väljas rohkem kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid kui kunagi varem ühelgi õppusel ja kõik omas rollis. Õppuse käigus näitas naiskodukaitse ka uut võimet, evakuatsiooni. Evakuatsioonist on palju räägitud, kuid siiamaani reaalselt vähe tehtud. Jõudu naiskodukaitsjatele selle tähtsa valdkonna arendamisel.
Väljaõppeaasta võttis kokku Kirde Maakaitseringkonna suurõppus KILP, kus harjutati koostegevust erinevate jõustruktuuride vahel. Koostöö sujus, aga vajab kindlasti veel harjutamist.
Loomulikult oli malevas veel palju teisi väljaõppeüritusi nagu sõdurioskuste baaskursus, autojuhtide täiendõpe, võitlusgrupi täiendõpped, sideeriala kursus, raskekuulipilduja kursus, TT-relva Javelin kursus, lahingmeditsiini ja üksikmehe EA õpe, laskelaagrid, TT-relva CG õpe ja laskmised, SA allüksuste täiendõpe, lasketreeningud nii Iisaku kui Narva tiirus ja lisaks veel linnalahingu õpe, erialalaskmised täpsuslaskuritele, snaipritele, kuulipilduritele, miinipilduritele ja granaadiheituritele. Esmakordselt sai vabatahtlik lasta TT-raketti Javelin ja loomulikult tabas.                       
Jätkusid ka sõjalis-sportlikud üritused: Sinimäe retk, mis on oluliselt populaarsust kogunud, Avinurme lahingu mälestusretk ja laskesuusatamine Avinurmes, kindral Tõnissoni rännak-jooksu korraldamine ja toetati vastutegevusega ning kontrollpunktiga Utria dessanti. Uue üritusena katsetati Alutaguse katsumust ning sel aastal saame näha kuidas välja tuleb.
Maakaitsepäeval avati kõikidele Alutaguse vabadusvõitlejatele pühendatud mälestusmärk Iisakus, kohalike kaitseliitlaste eestvedamisel ja omavalitsuse ning paljude teiste toetajate toel. Tähistati erinevaid tähtpäevi, loomulikult ka suvepäevad ja Kaitseliidu ning Naiskodukaitse aastapäeva koostähistamine Mäetagusel.
Täiesti uus suund või tegevus on erialahuviringide käivitamine koostöös omavalitsustega. Eriliselt tahan välja tuua robootikaringi käivitumise siin Toila ja Alutaguse vallas, mida toetab lisaks omavalitsusele ka Kaitseliidu Küberkaitse üksus. Aga huvialaringidega on see alles algus ja loodan, et paljud kaitseliitlased leiavad uusi väljakutseid, kuidas oma hobi kaitseliidu kaasabil arendada, andes sellega panuse organisatsiooni arenguks.
Tehtud on tõesti palju, kuid jätkuvalt ei suuda me märkimisväärset osa oma liikmeid tegevustesse kaasata, eelkõige neisse ülesannetesse, kus riik loodab ja vajab meie jõulist panust.
Tegevusi käesolevaks aastaks jagub. Juba järgmisel nädalal on maleva õppus SIUG, kus esmakordselt meie õppusel ei otsusta lahingu tulemust ainult vahekohtuniku arusaam (millele tuleb ette võitlejate lahkarvamusi), vaid lasersimulatsiooniseadmed, mis halastamatu erapooletusega loevad kõik tabamused ja möödalasud ning pihta saades oled mängust väljas, nii öelda päriselt. Osaleda saab nii paraadil Ukrainas, laskevõistlustel kui ka ringkonna ja mitmel suuremal õppusel ning nautida head seltskonda KL suvepäevadel kui teistel üritustel. Tegevusi jätkub pea igale maitsele ja aasta läbi.
Edukas on olnud ka maleva aasta kaitseliitlase valimine, kus Alutaguse aasta malevalane osutus paljude teiste tublide vabatahtlike hulgast valituks Kaitseliidu aasta kaitseliitlaseks. Tubli kaitseliitlane ARVID SIILAK, sa oled selle tiitli auga välja teeninud, jätka samas vaimus.
Oleks ebaõiglane jätta mainimata suurepärased saavutused spordis: KL laskevõistlustel, Jüriöö karikas, esikoht jalgpallis ja silmapaistvalt head sooritused suusatamises ja mitmelgi pool mujal.
Juba teist aastat järjest on riikliku teenetemärgiga tunnustatud maleva instruktorit. Sellel aastal sai kotkaristi kapten Deiv Boges, kes küll tegvväelasena peab teenistuse seoses piirvanusega lõpetama, aga soovime talle jõudu taas kord vabatahtlikuks saamise puhul.
Vana tõde „tahad rahu, valmistu sõjaks“ on jätkuvalt päevakorral ja maailm ei ole viimase aastaga ilmselt suurt rahulikumaks paigaks saanud.
Tänan kõiki, kes on kaasa aidanud organisatsiooni arengule ja riigikaitse arengule.
Me tahame rahu, aga ainult meie oma tingimustel. Kaitseliit on koht, kus vaba tahte ja ühistegevusega seistakse meie väärtuste eest - kui vaja, siis surmani.
Eesti eest surmani.