Teksti suurus:
A A A

Kaitseliit harjutab koos Politsei- ja piirivalveametiga sisejulgeoleku tagamist

05.05.2018
Autor: Annely Kauril
​Kaitseliidu kergejalaväekompaniid ja korrakaitseüksused harjutavad koos Politsei- ja Piirivalveametiga sisejulgeoleku ülesannete täitmist, sealhulgas Naiskodukaitse toel elanikkonna evakuatsiooni läbi viimist. 
Naiskodukaitse üks olulisem ülesanne on õppuse raames korraldada evakuatsioonipunktide rajamine, tegevuste korraldamine ja tagamine.

Õppuse esimese etapi tegevused toimuvad peamiselt 5. ja 6. mail avalikus ruumis tagamaks tegevuste võimalikku reaalset läbiviimist.

Õppus SIIL saavutab Kirde-Eestis oma haripunkti 4.-6 maini Jõhvis. Ida-Virumaal kasutatakse õppuse läbiviimiseks malevkonna hooneid, Jõhvi linnas toimub intensiivsem tegevus Jaama ja Rahu tänaval.

Peamiseks tegevuseks on objektide valve, samuti viivad Politsei- ja Piirivalveamet ning Kaitseliit läbi ühispatrulle ning seatakse üles vaatluspostid. Seoses sellega võib linnas olla rohkem Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite liikumist ning häirivat müra, mistõttu palume õppelahingute piirkonnas hoida mürapelglikud koduloomad siseruumides.