kaitseliit.ee" />
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu piirikaitse malevkond harjutas idapiiril koos Politsei- ja Piirivalveameti ametnikega

17.06.2024
Kirde maakaitseringkond asutas 19. oktoobril 2023 Alutaguse malevas Jõhvi linnas uue eksterritoriaalse ehk maakaitseringkonna põhise struktuuriüksuse, milleks on Kaitseliidu piirikaitse malevkond. Uuel malevkonnal on väljaõpe käivitunud aktiivselt.

„14.- 16. juunil toimus Kaitseliidu piirikaitse malevkonnal õppenädalavahetus koostöös Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri ja Alutaguse maleva maakaitsekompanii võitlejatega Narva kordoni vastutusalas,“ ütles piirikaitse malevkaonna pealik, nooremleitnant Ergo Soosaar. „Tutvusime piirilõiguga Vasknarvas ja osalesime patrullreididel koos Politsei- ja Piirivalveameti ametnikega, kui ka iseseisvalt. Osapoolte sõnul on koostöö jätkumine sellises formaadis vajalik ja kaitseliitlasi oodatakse jätkuvalt tagama turvalisust idapiiril.“

Kirde maakaitseringkond asutas 19. oktoobril 2023 Alutaguse malevas Jõhvi linnas uue eksterritoriaalse ehk maakaitseringkonna põhise struktuuriüksuse, milleks on Kaitseliidu piirikaitse malevkond. Uue malevkonna eesmärgiks on toetada Eesti piiri kaitset nii kriisiolukorras, kui ka vajadusel muul ajal, valmistades inimesi ette erinevateks piirikaitse ülesanneteks. 3. novembril kutsuti kokku üldkoosolek, valiti uuele malevkonnale ka eestseisus.

“Kutsume ülesse kõiki huvilisi igast Eesti paigast liituma Kaitseliidu piirikaitse malevkonnaga. Koos Sinuga, on meie riigi kaitse piiril tugevam,“ ütles Kirde maakaitseringkonna, Viru ja Alutaguse maleva pealik Ainsalu.

Vastloodud piirikaitse malevkond ootab oma ridadesse uusi liikmeid. Info ja registreerimine: telefonil +372 717 9557 ja e-mailil kadriina.kruutskaitseliit.ee