Teksti suurus:
A A A

Noored kotkad

Noorte Kotkaste Alutaguse malev

Eestimaa vajab poisse, kes…
…armastab oma kodu ja on ustav isamaale…
…on usaldusväärne ega tee midagi poolikult…
…kuulab vanemate ja juhtide sõna …
…on puhas mõttes, sõnas ja teos…
…on loomade ja looduse sõber…
…on töökas, kokkuhoidlik ja visa…
Noored Kotkad on Kaitseliidu juures tegutsev vabatahtlik skautlik poiste organisatsioon, kellel on oma põhikiri.

Noorte Kotkaste eesmärkideks on:
 • Kasvatada noortes tasakaalukust, sõbralikkust, ausust, südamlikkust ja viisakust
 • Arendada tööarmastust, juhtimisoskust, otsustusvõimet, visadust, iseseisvust ja enesevalitsemist
 • Süvendada noortes armastust oma kodu ja isamaa vastu, valmistada neid ette kaitseväeteenistuseks
 • Anda oskusi hädasolija abistamiseks
Noorte Kotkaste organisatsiooni liikmed võivad olla 8 - kuni 18 aastased noored, kes elavad alaliselt Eestis ja järgivad noorkotkaste seadusi ja kombeid.

Noorte Kotkaste pühalik tõotus:
Kinnitades ausõnaga, annan pühaliku tõotuse teha kõike, mis minu võimsuses, et täita oma kohust Eesti isamaa ees, igal ajal aidata oma ligimest, ustavaks jääda noorkotka seadustele ja nende järgi tegutseda .Olen alati valmis!

Noorte Kotkaste juhtlause:
Isamaa auks ole valmis! Alati valmis!
Noorte Kotkaste loosung:
Mehena meeste ridadesse!

Noorte Kotkaste organisatsioon loodi 27. mail 1930. aastal.
Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis sai noorkotkaste liikumine Alutaguse malevas alguse Illuka Põhikoolis 1992. aastal. Tänaseks on meid kokku üle vabariigi 3500.
 
Hetkel tegutseb Alutagusel 19 rühma: Pealik
Avinurme rühm ,,Metskassid“ K. Kaldma
Atsalama rühm kontakt - A. Rebban
Illuka rühm K. Vähk
Iisaku rühm V. Reino
Narva rühm ,,Snaiper“ A. Makarov
Sinimäe rühm V. Maksimov
Kohtla-Järve rühm ,,Järve“ K. Maalma
Kohtla-Järve rühm ,,Karupoeg“ G. Jušmanova
Kiviõli rühm L. Alamets
Lüganuse rühm  
Lohusuu rühm ,,Peipsi Hundid“  
Jõhvi rühm ,,Viru Kotkad“ I. Bõkov
Sonda rühm R. Lemberg
Toila rühm kontakt - M. Raja
Venevere rühm R. Raudmäe
Tudulinna rühm E. Pärnik
Tudu rühm U. Muruvee
Narva rühm ,,Meriskaudid“ M. Tint
Jõhvi rühm P. Vähk

Liikmete arv: 222 tegevliiget.

Meie hulka astumiseks on vaja täita vormikohane avaldus elukohajärgses rühmas. Kandideerimisaeg on 2 kuud. Nooreks Kotkaks olemist tõendab noorkotka vormiriietus: tumesinine müts, sinakas-hall vormipluus, tumesinine vormipüksid, mustad kingad, roheline kaelarätt ning liikmekaart, mis antakse kätte peale piduliku tõotuse andmist rühma koondusel, aastapäeval või laagris.

Noorte Kotkaste seadused on: NOORKOTKAS(t)
 • võib usaldada
 • armastab oma kodu ja on ustav isamaale
 • on abivalmis
 • on iga noorkotka sõber ja nõrgema kaitsja
 • on viisakas ja õilis
 • on looduse sõber ja kaitsja
 • täidab korralikult oma vanemate ja juhtide käske ega tee midagi poolikult
 • on julge rõõmus ja naeratab raskustele
 • on kokkuhoidlik, töökas ja visa
 • on puhas mõttes ja teos
Noorte Kotkaste raudsed seadused on:
 • Noorkotkas on hoolas õppija
 • Noorkotkas ei tarvita narkootilisi aineid ega alkoholi
 • Noorkotkas ei suitseta
 • Noorkotkas austab seadusi
Noorte Kotkaste Alutaguse malev pakub võimalust osaleda meie:
õppepäevadel ja matkadel, piirkondlikes ja vabariiklikes laagrites, spordivõistlustel ja võistlusretkedel.

Jaama tn. 37, Jõhvi 41533
NK noorteinstruktor: Ivar Rooma
telefon: 3364282; 516 9785
ivar.roomakaitseliit.ee

NK malevapealik Kaido Kaldma
telefon: 526 4227