Teksti suurus:
A A A

Maleva pealik

 
Sündinud 20. juuli 1970
Hariduskäik:
1999-2002 KVÜÕA Kõrgem Sõjakool keskastme kursus
2016-2017 Balti Kaitsekolledž
 
Täiendharidus:
1992 EPV Kool Kordoniohvitseri kursus
1994 Ohvitserikursus Eestis
1996 Inglise keele kursus (Kanada)
1996 Õhutõrjekursus Soomes
1997 Täiendõppekursus Soomes
2006 Juhtimiskursus (Rootsi)
2007 ÜRO sõjalise vaatleja kursus (Soome)
2012 KL Kool Juhtimise meisterklass
2013 KVÜÕA vanemstaabiohvitseri baaskursus (BSOK)
 
Teenistuskäik:
1989-1991 Ajateenistus NSVL armees
1992-1993 EPV inspektor
1994-1995 Üksik raaditehniline õhukaitsepataljon rühmaülem
1995-1996 Õhutõrjedivisjoni õhutõrjekompanii ülema abi
1996-1997 Õhutõrjedivisjoni õhutõrjekompanii ülem
1997-1999 Õhutõrjedivisjoni staabiohvitser
1999-2002 KVÜÕA keskastmekursuse kuulaja
2002-2002 KL Jõgeva malev väljaõppeohvitser
2002-2003 ROK BALTSQON 7 staabiohvitser (Kosovo Taani pataljon)
2003-2004 KLPS staabiohvitser
2004-2007 KL Tartu malev väljaõppeohvitser
2007-2008 ROK välisohvitseride grupp UNTSO vaatleja (Liibanon ja Israel)
2008-2009 KL Jõgeva malev väljaõppeülem
2009-2011 KL Jõgeva malev staabiülem
2011-2012 KL Jõgeva malev staabiülem malevapealiku kohusetäitja
2012-2016 KL Jõgeva maleva pealik
2017-2017 KL PS Operatiiv- ja planeerimisosakond, operatiivjaoskonna ülem
2017-          KL Alutaguse maleva pealik
 
Autasud:
Kaitseliidu Valgerist III klass
Kaitseväe teeneterist
Kaitseliidu Teenetemedali III klass
Mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge“
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
ÜRO missioonimedal
NATO missioonimedal
Päästeameti medal
Jõgevamaa Hõberist
 
test