Teksti suurus:
A A A

Kontakt

korrapidaja
717 9599 alutaguse.kpkaitseliit.ee
Maleva pealik
717 9551 mati.kuusverekaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9567 tiina.normakkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9567 ivar.roomakaitseliit.ee
Naiskodukaitse instruktor
717 9569 ellenaiskodukaitse.ee
referent
717 9555 ingrid.blokkaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9557 annika.saarkaitseliit.ee
instruktor-kompaniiülem väljaõppeülema ülesannetes
717 9558 deiv.bogenskaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9565 vahur.peepmaakaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9562 karl.vahkkaitseliit.ee
nooreminstruktor-kompanii veebel
717 9564 hannes.graubergkaitseliit.ee
sidespetsialist
717 9556 aldis.kryytskaitseliit.ee
tagalajuhataja
717 9554 aare.niglaskaitseliit.ee
staabiülem
717 9552 aivar.ojakaitseliit.ee
relvastusspetsialist
717 9571 margus.graubergkaitseliit.ee
transpordispetsialist
717 9572 ralf.nurkkaitseliit.ee
varustusspetsialist
717 9573 ene.leitudkaitseliit.ee
autojuht-mehaanik
717 9574 aivar.raudseppkaitseliit.ee
valverühma ülem
717 9582 jaanas.kiiverkaitseliit.ee
valverühma vanem
717 9582 silver.koortkaitseliit.ee
relvur
717 9570 aivar.jundaskaitseliit.ee
nooreminstruktor-kompanii veebel
717 9563 roman.stepanovkaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9577 ingrid.aunkaitseliit.ee
instruktor
717 9553 aleksandr.lupanovkaitseliit.ee
Avinurme malevkond
339 7583 tanel.kadaikaitseliit.ee
Jõhvi malevkond
717 9584 kalev.nommelookaitseliit.ee
Lüganuse malevkond
335 8580 aivar.raudseppkaitseliit.ee
Narva malevkond
359 2226 andrei.obidinkaitseliit.ee
Naiskodukaitse
717 9569 elle.vinnikaitseliit.ee
noorteinstruktor
53 625 241 oleg.pusinkaitseliit.ee