Teksti suurus:
A A A

IN MEMORIAM

05.12.2017
RAIVO  REINBÄRK 20.11.1936-01.12.2017

Meie hulgast on lahkunud Alutaguse maleva auliige, kaitseliitlane, teavituspealik vanemseersant Raivo REINBÄRK.
 
Kaitseliitu astus Raivo Reinbärk 13. märtsil 1990 aastal ning oli Alutaguse maleva asutajaliige. Oli lihtliige, hiljem Kohtla-Järve kompaniipealiku abi, ühtlasi ka kompanii ja Jõhvi malevkonna propagandapealik. 2002. aastast määrati Alutaguse maleva teavituspealikuks. Raivo Reibärki oli vanemseersandi auastmes. Hoolimata kõrgest east osales viimase hetkeni aktiivselt Kaitseliidu töös ning andis suure panuse Kaitseliidu arengusse. Tema jäädvustatud fotod ja videosalvestused võtavad kokku Alutaguse maleva 27 aastase ajaloo.
 
Raivo Reinbärk sündis 20. novembril 1936 aastal Virumaal, Kohtla vallas, Kaasikvälja külas kohaliku metsavahi perekonnas. Kooliteed alustas 1944 aastal Kohtla-Järve 4-klassilises algkoolis, seejärel Kohtla-Järve I Keskkoolis. Keskkooli lõpetas Kohtla-Järve Kaugõppe Keskkooli 1979. aastal. Töömehe elu algas 1953 aasta sügisel elektrimontööri õpilasena ning töötas seejärel elektrikuna Elektrivõrkudes kuni vanaduspensionile minekuni.
 
1955-1959 teenis aega NL mereväes Balti Laevastikus laevastiku elektrikuna jaoülemana (õppeajal Kroonlinna koolis). 

Ajateenistusest naastes jätkas tööd endisel ametikohal. Kohakaaslusega töötas hulk aastaid Eesti Raadio Kohtla-Järve korrespondentpunktis tehnik-autojuhina, hiljem Viru raadios samas ametis. Pensionile jäädes töötas Kaitseliidu valveteenistuses ning Kohtla-Järve Keskraamatukogus autojuhina.   
 
Tal oli kaks kooselu. Esimesest abielust sündisid kaks tütart. Teises kooselus oli üks kasutütar. Ta oli vanaisaks kuuele ja vanavanaisaks ühele  lapsele.
 
Raivo Reinbärk oli isamaaliste vaadetega aktiivne kaitseliitlane, maleva teavituspealik, 2013 aastal kinnitas maleva esindajatekogu ta Alutaguse maleva auliikmeks.
 
Raivo Reinbärki on tunnustatud Kaitseliidu ülema ja malevapealiku tänukirjadega, Kaitseliidu ülema hinnalise kingitusega, talle on annetatud Kaitseliidu hoolsusmärgi Valgerist II klass ja III klass, Kaitseliidu teenetemedali II klass ja III klass, Alutaguse maleva teenetemärk ja Eriteenetemärk ning Jõhvi malevkonna teenetemärk ja rinnamärk 15 aastat Jõhvi malevkonda. Samuti on teda autasustatud 2017 aastal Ida-Virumaa teenetemärgiga.
 
Mälestus Raivo Reibärkist jääb alatiseks meiega.